Egzamin maturalny
w reżimie sanitarnym w ZSZ nr 2

Z miesięcznym opóźnieniem, 8 czerwca 2020r. absolwenci Technikum Ekonomicznego, Hotelarskiego i Gastronomicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie przystąpili do egzaminu maturalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez MEN, CKE i GIS.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkoły i w salach egzaminacyjnych są dostępne środki do dezynfekcji rąk. Wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zarówno przy wejściu do szkoły, jak i po jej opuszczeniu.

Maturzyści w maseczkach wchodzą do szkoły trzema wejściami, zachowując 1,5- metrowy odstęp między sobą. Każdy absolwent jest także zobowiązany do używania własnych przyrządów piśmienniczych, tak aby ich nie pożyczać sobie nawzajem.

W czasie pisania egzaminu, maturzyści mogą zdjąć maseczkę, ale muszą ją założyć podczas kontaktu z członkiem komisji egzaminacyjnej oraz wychodząc z sali egzaminacyjnej.

W tym roku, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej i potrwa do 29 czerwca.

Daria Madejska