boh.jpg

Akcja „BohaterON” – uczniowie ZSZ nr 2
wysyłają kartki do powstańców warszawskich

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, już po raz kolejny, dołączyli do akcji BohaterON – włącz historię. Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W tym roku, uczniowie wykonywali kartki własnoręcznie wyrażając wdzięczność i podziw uczestnikom powstania. Akcja, zorganizowana przez  klasę IRR oraz samorząd uczniowski,  trwała przez cały tydzień i cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów. Już niebawem, adresaci będą mogli przeczytać treści płynące prosto z serc młodego pokolenia.