Wyniki pierwszego Międzyszkolnego Konkursu Historycznego
„Dęblina na kartach historii”

Uczniowie dęblińskich szkół, pomimo pandemii, przystąpili do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości historii regionalnej. Honorowy patronat nad konkursem sprawowała Burmistrz Miasta Beata Siedlecka. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Dęblina oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie.

Za organizację techniczną odpowiedzialna była komisja konkursowa składająca się z członków towarzystwa i nauczycieli. Komisji przewodniczyła prezes towarzystwa Grażyna Szczepańska.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – test lub praca pisemna. Do konkursu zgłosiło się 23 uczniów. Zadanie konkursowe polegające na rozwiązywaniu testu zorganizowano 4 listopada, a uczestnicy mogli zdobyć 40 pkt. Indywidualne prace konkursowe należało złożyć do 9 listopada. Praca miała zawierać biografię dęblinianina, którą oceniało trzech członków komisji, mając do dyspozycji po 26 pkt.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie w poszczególnych kategoriach
Test
I miejsce
Weronika Dąbrowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących
II miejsce
Maria Kopeć, Zespół Szkół Ogólnokształcących
Martyna Lesisz, Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce
Bartosz Skóra, Szkoła Podstawowa nr 4
Wyróżnienie
Wiktoria Piotrowska, Szkoła Podstawowa nr 4
Brajan Szymczyk, Szkoła Podstawowa nr 4


Praca konkursowa – biografia dęblinianina
I miejsce
Michalina Jędrys, Zespół Szkół Ogólnokształcących
II miejsce
Oliwia Janiszek, Zespół Szkół Ogólnokształcących
III miejsce
Nikola Pataj, Zespół Szkół Ogólnokształcących
Marta Sadkowska, Szkoła Podstawowa nr 3


Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wysiłek włożony w przygotowanie i udział w konkursie.

Grażyna Szczepańska