logo 1234

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.


W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie realizuje projekt „Europejskie standardy kształcenia  zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” w ramach  programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Czas trwania projektu: od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.

Budżet projektu: 636 553,28 zł.

Instytucje przyjmujące – partnerzy zagraniczni:

        Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade z siedzibą w Barcelos, Loteamento Do Jardim, s/n w Portugalii,

        Euromind Projects SL z siedzibą w Ubeda, Avda. Ciudad de Linares, 2 w Hiszpanii.

Cele projektu:

Głównym celem Projektu  jest wspieranie rozwoju zawodowego uczniów w powiązaniu z europejskim rynkiem pracy.

Szczegółowe cele Projektu to:

 1. podniesienie kompetencji zawodowych uczniów na europejskim rynku pracy,
 2. zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego zwiększającego ich szanse na zatrudnienie,
 3. doskonalenie kompetencji językowych w międzynarodowym środowisku pracy,
 4. rozwijanie kompetencji społecznych w środowisku odmiennym kulturowo,
 5. wdrażanie uczniów do mobilności na europejskim rynku pracy,
 6. podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym.

Działania:

I. 4- tygodniowe staże zagraniczne w ramach praktyk zawodowych w Portugalii (Barcelos) planowany termin wyjazdu: od 10.05.2021 roku  do 07.06.2021 roku.

Oferta skierowana jest do:

 • uczniów II (czteroletnich, po gimnazjum) i III klasy Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (8 uczniów),
 • uczniów II (czteroletnich, po gimnazjum) i III klasy Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa (14 uczniów),
 • oraz uczniów II (czteroletnich, po gimnazjum) i III klasy Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodzie technik:  ekonomista, rachunkowości, reklamy, organizacji reklamy (20 uczniów).

II. 3- tygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii (Malaga)  (planowanytermin wyjazdu: od 28.06.2021 roku do 16.07.2021 roku lub 05.07.2021r. – 23.07.2021 r.)

Oferta skierowana jest do:

uczniów klas II – IV Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista lub technik rachunkowości lub technik organizacji reklamy lub technik reklamy, uczący się języka hiszpańskiego:

 • TH – 4 uczniów,
 • TG – 4 uczniów,
 • TE – 8 uczniów.

Przed wyjazdem do Portugali lub Hiszpanii uczniowie będą uczestniczyć w:

 • zajęciach z j. angielskiego zawodowego,
 • zajęcia z języka hiszpańskiego,
 • zajęciach z j. portugalskiego lub hiszpańskiego, na których oprócz nauki języka poznają między innymi  kulturę Portugalii lub Hiszpanii, specyfikę odrębności kulturowych, charakterystykę regionów które odwiedzą.
 • zajęciach pedagogicznych 

Podczas odbywania praktyk i staży uczniowie będą mogli:

 • zdobyć doświadczenie zawodowe i zapoznać się z wymogami europejskiego rynku pracy,
 • doskonalić znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego,
 • zapoznawać się z językiem, kulturą i zwyczajami Portugalii lub Hiszpanii,
 • zawierać interesujące znajomości z młodzieżą z Europy.

Koszty organizacji praktyk sfinansuje Unia Europejska. Obejmą one:

 • przelot do/z Portugalii lub Hiszpanii,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • ubezpieczenie,
 • ewentualny koszt przeprowadzenia testu na obecność koronawirusa,
 • organizację staży u pracodawcy,
 • opiekę rezydenta,
 • wycieczki fakultatywnych,
 • kieszonkowe.

Uczniowie wyjadą pod opieką nauczycieli.

Dokumenty aplikacyjne:

Uczeń złoży dokumenty aplikacyjne (deklarację uczestnictwa w projekcie, Europass CV i list motywacyjny (link do strony europass CV: https://europass.org.pl/dokumenty/kreator-cv/ ) w języku polski i angielskimi (Portugalia) lub hiszpańskim (Hiszpania) ) i przystąpi do testu z j. angielskiego (Portugalia) lub hiszpańskiego (Hiszpania).

Punkty będą przyznawane za:

 • dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny),
 • test z języka obcego (angielski lub hiszpański),
 • oceny końcoworoczne w roku szkolnym 2019/2020:
 • średnia z przedmiotów zawodowych,
 • z języka obcego,
 • ocena zachowania,
 • dodatkowe punkty za pochodzenie z rodziny wielodzietnej oraz zamieszkanie na wsi.

Wszystkie informacje dot. realizacji projektu w tym regulaminy i formularz zgłoszeniowy zamieszczone są  na stronie internetowej szkoły: http://zsz2deblin.pl w zakładce PO WER po lewej stronie, pod nazwą Projekt 2020 w zakładce „dokumenty projektowe”.

Projekt „Europejskie standardy kształcenia  zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, numer umowy 2020-1-PL01-KA102-080090 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie, tel. 81 88 30 289