logo 1234

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.


OGŁOSZENIE

dot. testu z języka angielskiego i hiszpańskiego w ramach rekrutacji do projektu „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Egzamin z języka angielskiego w ramach rekrutacji do projektu odbędzie się w dniu 09.03.2021 r., natomiast egzamin z języka hiszpańskiego w dniu 10.03.2021 roku na platformie Teams. Do dnia 06.03.2021 roku utworzę grupy na platformie Teams i tam poinformuję o godzinie przeprowadzenia testów.

Wyniki rekrutacji przedstawię do 18.03.2021 roku.

Anna Wąsik


Projekt „Europejskie standardy kształcenia  zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, numer umowy 2020-1-PL01-KA102-080090 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie, tel. 81 88 30 289