Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Patronki

5 października 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Patronki, ślubowania klas pierwszych oraz przekazania sztandaru szkoły. 

Klasy pierwsze przystępujące do ślubowania w roku szkolnym 2023/2024:

I THR – technik hotelarstwa/ technik reklamy (wych. Bartłomiej Barański),

I TGR – technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik rachunkowości (wych. Agata Lemańska),

I a – Szkoła Branżowa (wych. Wojciech Jarząbek).

W obecności dyrekcji, wychowawców i uczniów wprowadzono sztandar szkoły oraz wspólnie odśpiewano hymn państwowy.

Klasa 5RR przekazała sztandar swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas 3RR i 1TGR. 

Następnie uczniowie klas pierwszych przystąpili do uroczystej przysięgi. Ślubowali żyć godnie, być odpowiedzialnymi za siebie i innych, uczyć się pilnie, rzetelnie spełniać swoje obowiązki, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w dalszym życiu dla dobra naszej Ojczyzny. 

Po ślubowaniu klas pierwszych klasa 2THR zaprosiła wszystkich zebranych do obejrzenia prezentacji o życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej, a także inscenizacji fragmentu ,,Nocy i dni", co przybliżyło uczniom postać pisarki. Część artystyczną zakończono tanecznym akcentem - Gabriela Surmacz i Jakub Babik zatańczyli fragment walca z filmu ,, Noce i dnie". 

Ten wyjątkowy dzień, którego zwieńczeniem był akt ślubowania, powinien na zawsze pozostać w pamięci uczniów i przypominać im o zobowiązaniu, którego się podjęli, przekraczając mury Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

Agnieszka Wojtyś
Aldona Bakiera-Walaszek