Wycieczka do Warszawy

5 kwietnia bieżącego roku klasy I Technikum Ekonomicznego i Gastronomicznego oraz II Technikum Ekonomicznego ZSZ nr 2 w Dęblinie uczestniczyły wraz z opiekunami  A. Wiśniewską, M. Sulimą i B. Barańskim w wycieczce do Warszawy.

 Z Dęblina wyjechaliśmy tuż przed 7.00. Po dotarciu do stolicy udaliśmy się na zwiedzenie budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie obejrzeliśmy film edukacyjny dotyczący podstawowych zagadnień związanych z GPW. Dowiedzieliśmy się wielu praktycznych rzeczy, m.in. co oznacza skrót WIG, WIG 20, Jakie spółki wchodzą w skład WIG 20. Okazało się, że wiele informacji jest nam znanych, lecz nie do końca byliśmy świadomi czym zajmują się poszczególne firmy. Dzięki tej wiedzy mamy pogląd na największe spółki giełdowe z branży paliwowej czy ryku kapitałowego.

Następnie, w samo południe udaliśmy się do Sejmu RP. Zwiedzaliśmy Parlament, uczestniczyliśmy na galerii Wszechnicy sejmowej, w obradach Sejmu. Niestety w związku z trwającymi obradami, z przyczyn niezależnych od nas, nie mogliśmy obejrzeć hallu głównego (makieta kompleksu budynków sejmowych, tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablica upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, gablota z laskami marszałkowskimi), Sali Kolumnowej, „korytarza marszałkowskiego” oraz Sali Posiedzeń Senatu. Rekompensatą tego było możliwość podpatrywana sesji zdjęciowej jednego z posłów Ruchu Palikota - Roberta Biedronia. Poza tym na Wszechnicy jak i na placu przed Sejmem mogliśmy zobaczyć znanych polityków – Ludwika Dorna, Adama Hofmana.

Wycieczkę do Warszawy zakończyły odwiedziny w Centrum Nauki Kopernik, w którym mogliśmy wtajemniczyć się w prawa fizyki, biologii, chemii, poznać dzieje pisma i detektywi styki.

Około godziny 17.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Dęblin. Dla klasy I i II TE była to pierwsza wycieczka zawodowa, którą w pewien sposób przybliżyła niektóre zagadnienia związane z funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce i dodatkowo przyczyniał się do zintegrowania młodzieży naszej szkoły.