W Y B O R Y   2 0 1 1


Zgodnie z zatwierdzonym przez poprzedni Samorząd i p. Dyrektor Gabrielę Wojdat Regulaminem Samorządu Szkolnego wybory trwały od godziny 9.00 do 13.00, a bierne prawo wyborcze było przywilejem każdego ucznia ZSZ nr 2.

Spośród 385 osób uprawnionych do głosowania 289 oddało swój głos. Frekwencja w naszej szkole wyniosła 75%.

Głosowanie przebiegło sprawnie i według demokratycznych zasad.

Wobec powyższego Komisja Wyborcza ma zaszczyt przedstawić wyniki:

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko kandydata

Zdobyte głosy

Procenty

1.

II LO

EWELINA PRZYCZKA

117

40%

2.

III TE/ THa

MARTA CZYNSZAK

83

29%

3.

III TGa

KRZYSZTOF BEDNARCZYK

47

17%

4.

III TH

ERNEST GÓRSKI

37

13%

Oddano 4 głosy nieważne, co stanowi 1%.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy i życzenia sukcesów w tegorocznej pracy samorządowej.