plik do pobrania PREZENTACJA

Program uroczystości

10.00 – msza św. w intencji pracowników, wychowanków i absolwentów szkoły,

11.30 – uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej p. Edwarda Oleczka, pierwszego dyrektora szkoły,

11.45 – Wystąpienie Pani dyrektor Gabrieli Wojdat i zaproszonych gości,

12.00 – „Szkoła wczoraj i dziś" – prezentacja historii ZSZ nr 2 w Dęblinie,

12.20 – Wręczenie zasłużonym pracownikom szkoły pamiątkowych medali,

12.30 – Wręczenie Nagród Starosty i Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej,

12.45 – montaż słowno-muzyczny „Noce i dnie" na motywach tekstów Marii Dąbrowskiej,

13.15 – zasadzenie drzewa upamiętniającego 40 rocznicę powstania szkoły,

13.30 – uroczysty obiad