Sukces uczennicy ZSZ nr 2
w finale XVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W dniach 22 – 24 marca 2012r. w Toruniu odbył się centralny etap XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w którym wzięło udział ponad 50 uczniów szkół średnich z całej Polski.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 reprezentowała już po raz czwarty Hanna Giza , która zdobyła III miejsce i tytuł laureata tejże Olimpiady. Hanię do udziału w Olimpiadzie przygotowały panie Grażyna Szczepańska oraz Marta Szpadzik.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trzystopniowa. Udział Hani w eliminacjach centralnych poprzedzony był eliminacjami okręgowymi, które odbyły się w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego.

Olimpiada posiada charakter interdyscyplinarny i stawia uczestnikom wysokie wymagania.

Muszą wykazać się wiedzą dotyczącą  biologiczno – chemicznych aspektów żywienia oraz technologii gastronomicznej. Tematyka wiodąca obecnej edycji Olimpiady to: „Normy i zalecenia żywieniowe a marketing żywności”. Hania przeszła pomyślnie przez dwa etapy eliminacji centralnych: rozwiązała test pełen podchwytliwych zadań oraz napisała pracę pisemną na zadany temat.

Nagrodą w tegorocznej edycji za zajęcie III miejsca był puchar oraz laptop. Jednak szczególnie cenną nagrodą dla laureatów i finalistów tej Olimpiady jest uprawnienie wstępu na wybrane kierunki studiów z pominięciem zwykłego trybu rekrutacji oraz zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Organizatorzy i gospodarze finału Olimpiady, czyli Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu przygotowali dla uczestników Olimpiady ciekawy program. Zmaganiom konkursowym towarzyszyły m. in. wykłady wybitnych specjalistów w dziedzinie żywienia, warsztaty oraz wycieczka autokarowa.