Prawa człowieka we współczesnym świecie”
- projekt edukacyjny w klasie III a

Na przełomie marca i kwietnia 2017 r. klasa III a Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie realizowała projekt edukacyjny pod hasłem „Prawa człowieka we współczesnym świecie”.

W ramach projektu uczniowie zostali podzieleni na grupy i współpracując wykonywali przydzielone im zadania. Efektem pracy były prezentacje multimedialne - opracowano w nich podstawowe założenia praw człowieka oraz omówiono zadania europejskich i światowych instytucji, których zadaniem jest ich ochrona. Ponadto poruszono ważny problem łamania praw człowieka w różnych częściach świata.

Prace prezentowane w projekcie zostały zaprezentowane na forum klasy i wspólnie ocenione. Uczniowie dzielili się również własnym spostrzeżeniami i uwagami na omawiany temat.

Pracami nad projektem kierowała p. Joanna Pardo.