Pierwsze wrażenia z Portugalii

23 kwietnia 2017 r. 38 uczniów pod opieką 4 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie wylądowało w Porto w celu odbycia 4 - tygodniowych praktyk zawodowych. Docelowym miejscem wyprawy było Gmail, gdzie znajduje się kampus, miejsce zakwaterowania grupy.

Pierwszy dzień w Portugalii to nie tylko wypakowywanie walizek i nawiązywanie pierwszych międzynarodowych przyjaźni, ale również adaptacja w miejscu praktyk oraz zwiedzanie okolicy.

Nie wiedząc, co ich czeka, pod opieką wolontariuszki z Mobility Friends (instytucji goszczącej) uczniowie wybrali się do Barcelos. Tam stanęli przed nie lada wyzwaniem, jakim było wzięcie udziału w grze miejskiej. Podzieleni na cztery grupy, wyposażeni w mapę miasta i instrukcję, ruszyli naprzeciw wyzwaniom. W taki oto niekonwencjonalny sposób poznawali najbliżej położone miasto, odkrywali jego walory i atrakcje. Realizacja wyznaczonych zadań wymagała od nich wejścia w relację z mieszkańcami, wyzwalając ducha rywalizacji w przyjaznym wydaniu. Wydobywali z siebie pokłady kreatywność, przełamywali bariery językowe oraz stereotypy.

Integracja z mieszkańcami kampusu przybrała formę aktywności fizycznej. Rozegrano już pierwsze mini turnieje piłki nożnej. Uczestniczyli w nich Polacy, Hiszpanie, Turcy i Rumuni.

Po pierwszych dniach praktyk wszyscy jednogłośnie orzekli, źe nie taki diabeł straszny. Uczniowie doskonale radzą sobie w wielokulturowym środowisku, a ich komunikacja w języku angielski jest coraz lepsza, choć czasami nie brakuje zabawnych sytuacji. Podkreślają przyjazny stosunek do nich pracodawców i współpracowników.