"Żyj trzeźwo i zdrowo"

W tym roku obchody Ogólnopolskich Dni Trzeźwości rozpoczęliśmy Szkolnym Konkursem Wiedzy o Uzależnieniach, który odbył się 6 kwietnia 2017 r. Czworo uczniów klasy I TH/TG: Dominika Wojtachnio, Monika Gawryjołek, Patrcja Filiks i Damian Jerzo, którzy uzyskali wysokie wyniki w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Uzależnieniach, wzięło następnie udział w imprezie profilaktycznej „Żyj trzeźwo i zdrowo”. Odbyła się ona 25 maja 2017 r. i miała na celu promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Podczas festynu (na osiedlu Masów) odbyła się gra terenowa, w której wzięli udział uczniowie dęblińskich szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej. Zadaniem uczniów, którzy współzawodniczyli ze sobą w grupach mieszanych wiekowo, było rozwiązanie zadań o różnym stopniu trudności, na ośmiu punktach kontrolnych.

Impreza miała za zadanie pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego „na sportowo”, bez używek. Uczestnicy festynu uczyli się podejmowania właściwych decyzji związanych ze zdrowym stylem życia i kulturą fizyczną. Była to także świetna okazja do integracji dzieci i młodzieży.