×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but koniec17 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

„[...] W POŁUDNIE LATA, NA KOŃCU ŚWIATA” - WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

 

Za nami rok ciężkiej, wytężonej nauki i pracy. Nadszedł więc czas na zasłużony odpoczynek. Na wakacje czekają przecież nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego była podsumowaniem dziesięciu miesięcy spędzonych w naszej szkole.

23 czerwca 2017 r. Pani dyrektor Gabriela Wojdat słowami skierowanymi do społeczności szkolnej rozpoczęła apel końcoworoczny. Po Jej przemówieniu głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców p. Maria Wojtachnio.

W dalszej części uroczystości pani Dyrektor wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali średnią ocen 4,75.

Następnie wręczone zostały nagrody Starosty, które otrzymali uczniowie z najwyższą średnią. Wychowawcy również przekazali swoim wychowankom podziękowania i upominki za wysokie wyniki w nauce i zachowanie, zrobili to także organizatorzy konkursów: humanistycznych, gastronomicznych i sportowych.

Wyrazy wdzięczności przekazali także nauczyciele organizujący szkolne uroczystości i  przedsięwzięcia.

Pani dyrektor uroczyście pożegnała także absolwentów klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej, której wychowawcą był p. Dariusz Piwoński.

Uwieńczeniem zakończenia roku szkolnego był program artystyczny przygotowany przez kl. I TEO pod opieką p. Aleksandry Wiśniewskiej.

A teraz cieszmy się więc wolnymi chwilami, beztroskimi momentami, odpoczywajmy ile się da, chwytajmy jak najwięcej pozytywnej energii oraz promieni słonecznych i ...
do zobaczenia we wrześniu!

{gallery}koniec17{/gallery}