Zapraszamy do udziału
w szkolnym konkursie kulinarnym
KUCHARZ NA MEDAL - 2017 r.”

Temat konkursu: Potrawy kuchni regionu lubelskiego
w nowoczesnej odsłonie.

Etap szkolny odbędzie się dnia 26 października 2017 roku, termin zgłoszenia propozycji potrawy do 19 października. Serdecznie zapraszamy uczniów z klas o profilu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Regulamin konkursu na stronie internetowej szkoły. Informacji dotyczących konkursu udzielają E. Pataj i M. Szpadzik

REGULMIN - czytaj poniżej

Cel konkursu:

 • promowanie i kultywowanie regionalnych i tradycyjnych produktów Lubelszczyzny,
 • pogłębianie wiedzy na temat produktów regionalnych i tradycyjnych,
 • rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów,
 • propagowanie różnorodności potraw oraz tradycji kulinarnych,
 • rozbudzanie pomysłowości, inicjatywy i kreatywności,
 • wyrabianie poczucia estetyki i piękna.

REGULAMIN

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie

 1. Konkurs odbędzie się 26.10.2017 r. w sali nr 11, godzina rozpoczęcia 900
 2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać potrawę: danie zasadnicze kuchni lubelskiej. Sporządzając potrawę uczestnicy konkursu są zobowiązani wykorzystać składnik: kasze
 3. Potrawę łącznie z dodatkami należy przygotować w przeciągu 2 godzin
 4. Organizator nadzoruje przebieg konkursu oraz powołuje jury
 5. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas o profilu gastronomicznych ( technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz).
 6. Uczestnicy wykonują 4 porcje dania zasadniczego (dwie porcję ocenia komisja, jedna pozostaje do zaprezentowania na stole ogólnym, natomiast ostatnia pozostaje dla uczestników),
 7. Konkurs ma charakter zespołu dwuosobowego.
 8. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 8 zespołów.
 9. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 8 zespołów, zostanie przeprowadzony test obejmujący wiadomości na temat kuchni staropolskiej.
 10. Organizator nie zapewnia produktów.
 11. Organizator zapewnia sprzęt kuchenny i potrzebne naczynia
 12. Uczestnicy powinni dysponować kompletnym ubraniem ochronnym oraz posiadać książeczkę z aktualnymi badaniami lekarskimi.
 13. Organizator zapewnia opiekuna w pracowni gastronomicznej.
 14. Konkurs kulinarny będzie oceniany przez jury.
  1. Ocena jury obejmuje:
 • wybór potrawy (5 pkt.),
 • dobór składników (5 pkt.),
 • organizacja stanowiska i organizacja pracy (5 pkt.),
 • zasady bhp (5 pkt.),
 • dobór technik i metod wykonania, poprawność procesów technologicznych (30 pkt.),
 • kompozycja potrawy (10 pkt.),
 • kreatywność (10 pkt.),
 • ocena organoleptyczna (smak, zapach, wygląd) (30 pkt.).

Jury ogłasza werdykt bezpośrednio po przeprowadzonej ocenie.

Zwycięscy I miejsca zostaną zakwalifikowani do I Lubelskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych.

Dyplomy uczestnictwa otrzymuje każdy uczestnik konkursu.

Liczba osób biorących udział w konkursie jest ograniczona.

O udziale w konkursie, decyduje termin zgłoszenia do dnia 19.10.2017 r.do E. Pataj lub M. Szpadzik.