policjant
Spotkanie z policjantem na temat
odpowiedzialności prawnej osób nieletnich

9 i 11 października 2017 r. uczniów klas pierwszych i drugich odwiedził dzielnicowy st. asp. Marek Cioch z Komisariatu Policji w Dęblinie. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Podczas spotkania funkcjonariusz wyjaśnił, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówił konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Pan Cioch przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem.

Dzielnicowy omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym oraz uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.