Nasze uczennice ze stypendiami Prezes Rady Ministrów

7 listopada 2017 r. podczas uroczystości, która odbyła się w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, najlepsi uczniowie z lubelskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymali stypendium przyznawane przez Prezes Rady Ministrów. W tym roku Premier Beata Szydło przekaże wsparcie finansowe 237 uczniom z naszego województwa.

Liderzy swoich szkół

Taką „nagrodę” może dostać tylko jedna osoba z każdej szkoły, dlatego stypendystów premiera można nazwać liderami swoich szkół. Zwykle jest to uczeń z najwyższą średnią ocen lub wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie związanej z wiedzą. Dobre wyniki w nauce są kluczowe, ale bardzo ważne jest również zaangażowanie ucznia w życie społeczne szkoły – paca w wolontariacie czy też samorządzie uczniowskim.

Warto powalczyć

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów otrzymują „nagrodę” finansową w wysokości ponad 2,5 tysiąca złotych, rozłożoną w dwóch transzach.

Stypendium w roku szkolnym 2017/2018 otrzymały:

- Dominika Zięba z klasy IV Technikum Ekonomicznego,

- Patrycja Filipek z klasy III Technikum Hotelarskiego.

styp17

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!