Finał Centralnej XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej „Polska-Chorwacja -Unia Europejska”

W dniach 2 – 5 listopada 2017 r. w Zakopanem odbył się finał Centralnej XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS ,,Polska –Chorwacja – Unia Europejska”. Do tego etapu uczniowie z naszej szkoły zakwalifikowali się poprzez eliminacje wojewódzkie.

Celem tej imprezy jest:

  • promocja regionu Karpat,
  • rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną,
  • upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej,
  • poznanie walorów turystyczno–krajoznawczych oraz dorobku kulturowego wybranego kraju w danym roku.

Finał obejmuje przeprowadzenie eliminacji:

- pisemnych obejmujących:

1. zestaw krajoznawczy,

2. zestaw topograficzny,

3. udzielanie pierwszej pomocy,

- praktycznych w terenie obejmujących:

1. marsz na orientację.

2. ocenę odległości w terenie.

Zestaw krajoznawczy składał się z 60 pytań obejmujących:

  • wiedzę o Unii Europejskiej,
  • wiedzę o walorach krajoznawczych Polski i Karpat,
  • wiedzę o Chorwacji, jej historii i walorach turystyczno-krajoznawczych.

 Zestaw topograficzny składał się z 15 pytań. Zestaw udzielania pierwszej pomocy składał się z 4 pytań.

 Do ścisłego finału kwalifikuje się 9 osób z największą liczbą punktów.

 W tym roku do Zakopanego pojechały po raz pierwszy uczennice z klasy I TE/TH: Katarzyna Cienkowska i Magda Witek oraz uczeń klasy II TG: Kacper Kania. Szkołę reprezentowali także: Dominika Zięba oraz Damian Jerzo, którzy już w poprzednich latach uczestniczyli w finale olimpiady. Wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się wspaniale. Wykazali się dużą wiedzą z wyżej wymienionego zakresu materiału pisemnego i dali z siebie wszystko, aby pokonać trasę marszu na orientację, która miała charakter gry miejskiej z wykorzystaniem własnego kompasu (busoli) oraz planu miasta. Bezbłędne pokonanie trasy oznaczało odnalezienie przez uczestnika wszystkich punktów opisanych w zadaniu, wyznaczenie na tej podstawie trasy i pokonanie jej w wyznaczonym limicie czasu (3 godziny).

Nasz powiat reprezentowany był także przez uczniów z ZS w Sobieszynie. Razem reprezentanci obu szkół stworzyli zgrany team. Województwo lubelskie reprezentowała także drużyna ze Stoczka Łukowskiego.

W ścisłym finale znalazła się uczennica kl. I TE/TH Magda Witek oraz 3 osoby ze Stoczka Łukowskiego. Wielkie gratulacje dla nich. To wielki sukces. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe.

W olimpiadzie wzięli udział zawodnicy reprezentujący 20 powiatów z 9 województw.

Nasi zawodnicy reprezentujący powiat rycki w kategorii powiatów zajęli III miejsce, a w kategorii województw stanęliśmy na najwyższym podium zajmując I miejsce.

Jeszcze raz gratulujemy.

Hanna Warowna