WOLONTARIAT CZYTELNICZY w ZSZ nr 2 w Dęblinie
Mądra szkoła czyta dzieciom”

 Szkolny Klub Wolontariatu po raz drugi wyruszył do Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Dęblinie z akcją „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Akcja polega na cyklicznym głośnym czytaniu książek w przedszkolu, a nasze wizyty wpisują się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, której celem jest rozbudzenie wrażliwości czytelniczej oraz kształtowanie nawyku czytania.

8 grudnia 2017 r. kolejne wolontariuszki z klasy 2 Technikum Ekonomicznego i Technikum Organizacji Reklamy: Lidia Sępka i Zuzanna Świderska odwiedziły przedszkolaków i przeczytały im książkę Elizy Piotrowskiej z serii Tupcio Chrupcio pt. „Dbam o zęby”. Dzieci z zainteresowaniem śledziły losy dzielnego Tupcia oraz rozmawiały o sposobach zachowania higieny jamy ustnej i wizytach u stomatologa. Druga książka wybrana przez uczennice nosi tytuł „Franklin przygotowuje święta”. Ta pozycja książkowa stała się okazją do rozmowy o Świętym Mikołaju, prezentach i przygotowaniach do świąt. Dzieci z radością opowiadały, co dostały od Świętego Mikołaja i co chciałyby jeszcze otrzymać.

Podczas wizyt w przedszkolu nasze uczennice starają się pokazać młodszym dzieciom, że czytanie książek jest ciekawym i przynoszącym wiele zalet zajęciem.  Jeszcze niedawno to im czytali rodzice, teraz one same mogą czytać młodszym koleżankom i kolegom. Maluchy z grup przedszkolnych chętnie słuchają, a nasze wolontariuszki mają satysfakcję, że swoją postawą przyczyniają się do rozwijania zamiłowań oraz zainteresowań czytelniczych.

Kolejne odwiedziny w przedszkolu już wkrótce.