CHARYTATYWNY KIERMASZ CIAST
w ZSZ nr 2 w Dęblinie

13 grudnia 2017 r. (środa) w holu na I piętrze odbył się świąteczny kiermasz ciast pod hasłem „Kupuj – Jedz – Pomagaj”, którego organizatorem był samorząd uczniowski wraz ze szkolnym klubem wolontariatu.

Od godziny 7.30 roz­po­częły się przy­go­to­wa­nia do pierw­szego w tym roku kierma­szu ciast.

Wykonano tablicę informacyjną z ha­słami za­chę­ca­ją­cymi do kupowania róż­nych słod­ko­ści, nakryto stoliki oraz pokrojono wypieki. Po godzinie 10.00 stół za­peł­niał się stop­niowo ciastami upieczonymi przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. W sprzedaży znalazły się m.in: szarlotki, murzynek, wuzetka, krakersowiec, czekoladowiec, ciasto toffi, zebra czy też 3-Bit.

Słodkości można było kupić na wynos bądź skonsumować na miejscu. Apetyt rósł w miarę je­dze­nia, ponieważ wypieki były pyszne, o czym świadczą uczniowie powracający po kolejny kawałek ciasta. Dla osób dbających o linię w sprzedaży pojawiły się zdrowe, tłoczone soki owocowe.

Akcję można zaliczyć do udanych, za co należą się wielkie i gorące podziękowania wszystkim uczniom, a zwłaszcza klasie 1TEH, która dostarczyła w tym dniu najwięcej wypieków. Zebraną kwotę przeznaczymy na cele charytatywne – w tym roku zdecydowaliśmy się wesprzeć szlachetną paczkę oraz schronisko dla zwierząt w Puławach.

Mamy nadzieję, że poprzez organizowanie takich akcji uczymy młodzież pomagania słabszym i zachęcamy do działania na rzecz innych.