logo rdn 

Rok Dla Niepodległej”
– pamiętamy o symbolach narodowych

 

Rok 2018 to przede wszystkim setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkolne Koło Historyczne, pod kierunkiem p. Joanny Pardo, na swojej tablicy informacyjnej już od stycznia przypomina najważniejsze wydarzenia historyczne, polityczne i kulturalne ostatnich 100 lat.

Kontynuacją tych działań była lekcja muzealna przeprowadzona w klasach: III TG i IV TE przez pracownika Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie p. Jacka Zagożdżona. Zajęcia zostały zrealizowane 5 marca 2018 r. w oparciu o wypożyczoną z muzeum wystawę pt. – „Mazurek Dąbrowskiego – w 90. rocznicę ustanowienia pieśni Hymnem Narodowym”. Młodzież usłyszała wiele ciekawych informacji na temat okoliczności powstania hymnu i losów Legionów Henryka Dąbrowskiego. Kolejne lekcje przeprowadzone zostały przez p. Pardo – nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie.

Korzystając z dwujęzycznych materiałów, wystawę wykorzystały także nauczycielki języka angielskiego, p. Daria Madejska oraz p. Agnieszka Skowron, przeprowadzając leksykalne lekcje tematyczne. Uczniowie, pracując na tekstach w języku angielskim mieli okazję zapoznać się ze specyficznym językiem historycznym.

Korzystając z okazji, raz jeszcze dziękujemy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za udostępnienie wystawy i ciekawą prelekcję oddelegowanego w tym celu pracownika. Młodzież z zaciekawieniem i zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, a sama wystawa stała się pretekstem do rozmowy o Polsce Niepodległej.

5 03rdn