Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”

20 marca 2018 roku pod patronatem Burmistrza Miasta Dęblina w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tym etapie udział wzięło 33 uczniów ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów z naszego miasta.

Z naszej szkoły do konkursu zakwalifikowali się uczniowie:

  • Agnieszka Kozioł – kl. III TH,
  • Gabriela Szlązak – kl. I TG,
  • Kacper Kurzyp – kl. ITE.

Turniej miał na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jego celem jest popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz nabycia praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych w formie testu składającego się z 20 pytań. Uczniowie reprezentujący szkoły musieli wykazać się wiedzą interdyscyplinarną, od znajomości technik ratowniczo-gaśniczych, przepisów przeciwpożarowych, ochrony przeciwpożarowej, aż po umiejętność rozpoznania elementów umundurowania strażaków.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: mł. bryg. inż. Krzysztof Rułka – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego w KP Państwowej Straży Pożarnej w Rykach i Michał Dziubka – z Urzędu Miasta w Dęblinie.

Po przeprowadzeniu części pisemnej oraz serii dodatkowych pytań ustnych komisja wyłoniła zwycięzców turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostałym uczestnikom dyplomy. Nagrody wręczała Burmistrz Miasta Dęblina p. Beata Siedlecka.

Niestety naszym uczniom nie udało się przejść do następnego etapu.

 Hanna Warowna