logo 12 4

Ogłoszenie
Czas na staż zawodowy

W okresie od 17 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. uczniowie wszystkich klas Technikum Ekonomicznego, Technikum Gastronomicznego oraz Technikum Hotelarskiego mogą zgłaszać się do udziału w stażach zawodowych.

Staż zawodowy może odbyć:

  • 12 uczniów Technikum Ekonomicznego,
  • 34 uczniów Technikum Hotelarskiego,
  • 36 uczniów Technikum Gastronomicznego.

Typ szkoły

Miejsce odbywania stażu

Technikum Ekonomiczne

Dęblin, Warszawa, Ryki

Technikum Hotelarskie

Kazimierz Dolny, Puławy

Technikum Gastronomiczne

Puławy, Kozienice,

okolice Ryk ( „Jakubowa izba”,  „Cegielnia”)

Wymiar stażu wynosi minimum 150 godzin. Uczeń otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1750 zł.

Uczniowie Technikum Hotelarskiego i Technikum Gastronomicznego otrzymają odzież roboczą.

Uczniowie, którzy będą odbywać staż zawodowy w Warszawie i Kazimierzu Dolnym mają zagwarantowane: wyżywienie, zakwaterowanie, usługę transportową oraz opiekę nauczyciela.

Pozostali uczestnicy staży mają zagwarantowany  posiłek  (lunch) i transport do/z miejsca staży.

Terminy staży zawodowych:

·         1 grupa – od 2 lipca do 27 lipca 2018 r.

·         2 grupa – od 6 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.

Warunkiem aplikowania na staż zawodowy jest złożenie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać u szkolnego koordynatora projektu Marioli Sulimy.