Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019
 Technikum Ekonomiczne kształcące w zawodach:
- technik ekonomista
- technik organizacji reklamy
 Technikum Hotelarskie kształcące w zawodzie:
- technik hotelarstwa
 Technikum Handlowe kształcące w zawodzie:
- technik handlowiec
Technikum Gastronomiczne kształcące w zawodzie:
- technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca m.in. w zawodach:
kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,ślusarz, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, piekarz, sprzedawca i inne