II Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy
„Pomaganie na spontanie” w ZSZ nr 2 w Dęblinie

 

Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się wszędzie i o każdej porze, a statystyki pokazują, że tylko co 4. Polak wie, jak udzielać pierwszej pomocy. Dlatego też, konieczne jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresy pomocy przedmedycznej oraz upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

 

 II Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy „Pomaganie na spontanie”, objęty honorowym patronatem Starosty Ryckiego Stanisława Jagiełły, to przedsięwzięcie organizowane w celu popularyzacji i kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży szkolnej oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach zagrożenie życia, bądź zdrowia ludzkiego.

Tegoroczna edycja odbyła się 24 maja 2018 r., a jej organizatorami po raz kolejny była społeczność szkolna w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie. Wsparcia i pomocy w organizacji przedsięwzięcia udzieliły: p. Ewa Kania, p. Małgorzata Zagożdżon, p. Joanna Pardo, p. Anna Niedźwiecka, p. Joanna Skoczeń, p. Daria Madejska oraz p. Agnieszka Skowron.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 11 szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego. Turniej przeprowadzony został w 3 etapach. Pierwszym było nakręcenie i dostarczenie filmu informacyjnego omawiającego znaki bezpieczeństwa. Dalsza rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej. Na jedenastu stacjach z zadaniami problemowymi zawodnicy musieli odpowiedzieć na pytania ekspertów oraz wykonać wylosowaną czynność przeprowadzaną podczas pierwszej pomocy. Były to m.in.: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pierwsza pomoc ofiarom wypadków samochodowych, opatrywanie urazów tj. skręcenia, krwotoki, otwarte złamania, rany głowy, ukąszenia, oparzenia. W rolę „ofiar wypadków” wcielili się uczniowie klas pierwszych Technikum Ekonomicznego i Gastronomicznego oraz drugiej Technikum Ekonomicznego.

Sędziami podczas turnieju byli:

- p. Adam Kuty – specjalista do spraw BHP (dostarczył fantomy),

- p. Jadwiga Różańska – pielęgniarka z NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska w Dęblinie (dostarczyła środki opatrunkowe),

- p. Joanna Chrzanowska z Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach (dostarczyła alkogogle i narkogogle),

- p. Marek Cioch – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dęblinie,

- p. Sebastian Polak – sekcyjny z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach,

- p. Konrad Dryk – starszy aspirant z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach,

- p. Krystian Gąska – nauczyciel z Zespołu Placówek Oświatowych w Leopoldowie,

- p Barbara Polaszek – nauczyciel z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach,

- p. Małgorzta Zagożdżon – pedagog z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie,

- p. Daria Madejska – nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie,

- p. Ewa Kania – nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie,

- p. Anna Niedźwiecka – nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie.

Zwycięzcy turnieju w kategorii „Najlepsza drużyna”:

  • I miejsce – Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie,
  • II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  • III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

W kategorii„Najlepszy film” klasyfikacja wygląda następująco:

  • I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  • II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  • III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

Nagrody i puchary dla najlepszych drużyn, których sponsorami było Starostwo Powiatowe w Rykach, zostały wręczone przez pana Stanisława Włodarczyka, wicestarostę ryckiego.

W przerwie między kolejnymi etapami odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz prezentacja użycia gaśnicy w wykonaniu naszych gości z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach. Uczniowie mieli okazję zapytać strażaków o ich pracę, używany sprzęt, strój ochronny oraz samodzielnie uruchomić gaśnice. Po pokazie zaprosiliśmy gości na posiłek przygotowany przez uczniów klasy pierwszej Technikum Gastronomicznego.

Raz jeszcze pragniemy podziękować naszym gościom, za ich wkład merytoryczny oraz udostępniony sprzęt. Dziękujemy uczestnikom turnieju i ich opiekunom, za zaangażowanie, wysiłek i dostarczone emocje.

Zdjęcia https://www.facebook.com/pg/zsz2deblin/photos/?tab=album&album_id=1749622545060552