UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 3 września 2018 r. po ponad dwóch miesiącach odpoczynku wróciliśmy do szkoły, by uroczyście powitać nowy rok 2018/2019. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Ryckiego – p. Stanisław Włodarczyk, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie i rodzice.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” uczniowie powitali nową kadrę kierowniczą szkoły: Panią dyrektor Mariolę Sulimę, Panią wicedyrektor Aleksandrę Wiśniewską i Panią kierownik warsztatów szkolnych Hannę Prokocką.

Następnie Pani dyrektor Mariola Sulima powitała wszystkich zebranych na uroczystości, przedstawiła także nowych nauczycieli – p. Katarzynę Rejter - iberystkę i p. Magdalenę Wąsik, która będzie uczyła przedmiotów ekonomicznych. Pani dyrektor w swoim przemówieniu życzyła całej społeczności owocnej pracy, a także wielu osiągnięć i sukcesów w nowym roku szkolny.

Pani dyrektor przywitała uczniów i wychowawców klas pierwszych: technikum ekonomicznego (wych. p. Agnieszka Wojtyś), hotelarskiego i gastronomicznego (wych. p. Wojciech Jarząbek) i branżowej szkoły I stopnia (wych. p. Joanna Pardo).

Po przemówieniu najlepszym uczniom naszej szkoły zostały wręczone stypendia Starosty Ryckiego.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego była także upamiętnieniem 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Program artystyczny przygotowany przez klasę II TG (pod kierownictwem p. Ewy Kani) był przypomnieniem tego wydarzenia.