logo 12 4

W związku z realizacją projektu pt. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

ogłaszam rekrutację uczniów na udział w projekcie wg poniższego zestawienia

Szkoła

Działanie

Planowany termin i czas realizacji

Technikum Gastronomiczne

- Kuchnie innych narodów

Styczeń, luty – 24 godziny

- Szkolenie barmańskie

Listopad, grudzień – 36 godzin

- Kurs „Szef Kuchni”

Styczeń, luty – 42 godziny

Technikum Ekonomiczne

- Kurs księgowości od podstaw samodzielnego księgowego – program Symfonia

Od października do lutego – 120 godzin

- Kurs kadry i płace od podstaw - program Symfonia

Od października do lutego – 120 godzin

Technikum Hotelarskie

Język angielski zawodowy

Od września do marca – 50 godzin

Szkolenie baristyczne

Listopad - 5 godzin

Kurs savoir vivre i etykiety

Listopad – 5 godzin

Kurs kelnerski

Listopad, grudzień, luty – 15 godzin

Ważne informacje:

  1. Każdy uczeń może uczestniczyć w kilku działaniach.
  2. Regulamin Rekrutacji uczestników projektu dostępny jest  w Biurze Projektu (sala nr 20) oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce 12.4 Kształcenie zawodowe – o projekcie

W celu aplikowania do projektu należy złożyć:
- formularz zgłoszeniowy, który określony jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu,

-   ankietę badającą motywację do udziału w Projekcie, która określona jest w Załączniku nr 2 a i b do Regulaminu. Dokumenty dostępne w sekretariacie szkoły.

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny p. Hanna Prokocka w poniedziałek, środę i piątek od 7.09 – 15.09.2018 r. w godzinach od 8:00 – 12:00.