OGŁOSZENIE

Informujemy, że spotkania z rodzicami odbędą się w czwartek 13 września 2018r. Zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

16.30 - I klasy technikum, I zsz - zebranie ogólne, następnie zebrania z wychowawcami;

16.30 - II i III klasy technikum , II i III zsz - zebrania z wychowawcami;

17.00 - IV klasy technikum - zebranie ogólne, następnie zebrania z wychowawcami.