Dzień Patronki i ślubowanie klas pierwszych

Nasza szkoła od 29 lat nosi imię Marii Dąbrowskiej. Postać pisarki na trwałe wpisała się w kulturę polską dzięki powieści „Noce i dnie”, opowiadaniom i esejom. Dzień Patronki obchodzimy w rocznicę jej urodzin – 6 października. Uroczyste nadanie imienia naszej szkole i przekazanie jej sztandaru odbyło się w 1989 roku – od tego momentu uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie.

Tegoroczny apel z okazji Dnia Patronki rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Aleksandra Wiśniewska, w swoim przemówieniu serdecznie powitała uczniów klas pierwszych: technikum ekonomicznego, hotelarskiego, gastronomicznego i branżowej szkoły zawodowej. Pani dyrektor zwróciła również uwagę na to, że obok praw uczniów istnieją także obowiązki, które powinni oni wypełniać solidnie i systematycznie. Wśród nich nie można oczywiście zapomnieć o pilnej nauce i uczęszczaniu na zajęcia, szacunku do drugiego człowieka, wzajemnej współpracy i pomocy.

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, przyrzekając „uczyć się pilnie i nie zawieść pokładanych w nas nadziei, rzetelnie spełniać swe obowiązki, zdobywać i utrwalać wartości wskazane przez naszych wychowawców, nie splamić się czynem niegodnym człowieka…”

Część artystyczną przygotowała klasa II TE/TH pod kierunkiem p. Iwony Czerwińskiej. Występujący przybliżyli uczniom fragmenty utworów Marii Dąbrowskiej, które łączy przeświadczenie bohaterów, iż „Książka i możność czytania – to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Pisanie i czytanie marnych książek – to jedno z większych nadużyć, jakie w związku z cudami bywają popełniane”.

Miejmy nadzieję, że dla pierwszoklasistów na dobre rozpoczął się nowy etap w ich życiu, choć czeka ich wiele pracy i wyzwań, to mocno wierzymy, iż nasza szkołą stanie się dla nich drugim domem.