Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie klas maturalnych jeżdżą na Jasną Górę, by powierzyć Matce Bożej – Królowej Polski wszystkie sprawy związane z egzaminem dojrzałości oraz prosić o pomoc w podjęciu właściwych decyzji, również tych dotyczących przyszłego życia i pracy.

Tak było i w tym roku. 19 października uczniowie kl. IVTG i IVTH z wychowawcami – p. H. Prokocką i p. R. Patajem uczestniczyli we mszy świętej celebrowanej w intencji maturzystów z Dęblina. Po mszy każdy mógł przez chwilę popatrzeć w "oczy Maryi" i powierzyć jej swoje codzienne sprawy.

Nasi uczniowie zostawili też osobiste prośby o odważne podjęcie wyzwań, które postawi przed nimi życie.