Nasze uczennice ze stypendiami Prezesa Rady Ministrów

W dniu 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Dyplomy z rąk Pana Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego, Pani Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Pan Wojewoda oraz Pani Kurator do gratulacji i życzeń skierowanych do młodzieży, dołączyli podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców i opiekunów. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Jazzowego BALLO z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, który zaprezentował wzruszający taniec „Wdzięczni za niepodległość” związany z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania niepodległości. 

Liderzy swoich szkół

Taką „nagrodę” może dostać tylko jedna osoba z każdej szkoły, dlatego stypendystów premiera można nazwać liderami swoich szkół. Zwykle jest to uczeń z najwyższą średnią ocen lub wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie związanej z wiedzą. Dobre wyniki w nauce są kluczowe, ale bardzo ważne jest również zaangażowanie ucznia w życie społeczne szkoły – paca w wolontariacie czy też samorządzie uczniowskim.

Warto powalczyć

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów otrzymują „nagrodę” finansową.

Stypendium w roku szkolnym 2018/2019 otrzymały:

- Małgorzata Bogusz z klasy III Technikum Ekonomicznego,

- Patrycja Filipek z klasy IV Technikum Hotelarskiego.