erasmus_kolor.png

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ZSZ nr 2
w Dęblinie zakończona

 Zakończyła się rekrutacja do projektu „Uczniowie ZSZ nr 2 w Dęblinie na europejskim rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Inicjatywa ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów co nas bardzo cieszy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki w Portugalii.

Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowało się:

 • 19 uczniów z Technikum Ekonomicznego kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik organizacji reklamy,
 • 6 uczniów z Technikum Gastronomicznego,
 • 20 uczniów z Technikum Hotelarskiego.

Przed wyjazdem do Portugali uczniowie będą uczestniczyć w:

 • zajęciach z języka angielskiego zawodowego,
 • zajęciach z języka portugalskiego, na których oprócz nauki języka poznają między innymi kulturę Portugalii, specyfikę odrębności kulturowych, charakterystykę regionów, które odwiedzą,
 • zajęciach psychologiczno – pedagogicznych.

Ponadto uczniowie otrzymają wsparcie językowe w serwisie OLS (narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską). Będą mogli korzystać przez 24 godziny na dobę i niemalże przez cały okres realizacji projektu z internetowego kursu z języka angielskiego.

Podczas odbywania praktyk uczniowie będą mogli:

 • zdobyć doświadczenie zawodowe i zapoznać się z wymogami europejskiego rynku pracy,
 • doskonalić znajomość języka angielskiego,
 • zapoznawać się z językiem, kulturą i zwyczajami Portugalii,
 • zawierać interesujące znajomości z młodzieżą z Europy.

Koszty organizacji praktyk sfinansuje Unia Europejska. Obejmą one:

 • przelot do/z Portugalii,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • organizację staży u pracodawcy,
 • opiekę rezydenta,
 • wycieczki fakultatywne,
 • kieszonkowe.

Uczniowie wyjadą pod opieką nauczycieli.

Program ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe „Uczniowie ZSZ nr 2 w Dęblinie na europejskim rynku pracy”, numer umowy 2018-1-PL01-KA102-048670

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie, tel. 81 88 30 289