Insta.Ling w naszej szkole

Uczniowie naszej szkoły kolejny już semestr korzystają z programu Instaling.pl. Dzięki temu skuteczniej opanowują leksykę języka angielskiego.

Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku - bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy z leksyką.Przyswajanie słownictwa jest podstawowym elementem nauki każdego języka obcego. Dla wielu uczniów jest to najtrudniejszy, najżmudniejszy i wymagający poświęcenia największej ilości czasu etap nauki języka, a zdarza się też tak, że słownictwo często zostaje zapomniane zaraz po tym, kiedy się jego nauczymy.

Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom, a także chętnym rodzicom, szczegółowych raportów na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka, gdyż wymusza wielokrotne i systematyczne powtarzanie zadanego materiału oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.


Link do strony :

https://instaling.pl/