WIOSENNE SPRZĄTANIE DĘBLINA

Troska o ochronę środowiska nie jest nam obojętna, dlatego też uczniowie naszej szkoły postanowili przyłączyć się do akcji „Sprzątanie Miasta Dęblin 2019” organizowanej przez Burmistrz Miasta Dęblin, Przewodniczącego Rady Miasta oraz Dębliński Oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

            22 marca 2019 roku uczniowie klasy II a pod opieką wychowawczyni, p. Darii Madejskiej, wyruszyli na sprzątanie terenu wyznaczonego przez koordynatora akcji -   inspektora ds. ochrony środowiska. Uczniowie, wyposażeni w worki oraz rękawice ochronne, mieli za zadanie uprzątnąć teren przed szkołą oraz ulicę Stężycką. Akcja przebiegła sprawnie, a efektem pracy uczniów było kilka worków pełnych śmieci.

Celem przeprowadzonej akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Miała ona również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko jednorazowa zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.