logo 12 4

OGŁOSZENIE

W dniach 10-12 czerwca od godz. 8,00 - 12,00 proszę o zgłaszanie się do P. Prokockiej do sali 20 w celu podpisania umów na staże zawodowe organizowanych w ramach Projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

H. Prokocka