Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej „Polska-Finlandia -Unia Europejska”

W dniach 7 – 11 listopada 2019 r. w Zakopanem odbył się finał Centralnej XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS ,,Polska –Finlandia– Unia Europejska”. Do etapu centralnego uczniowie z naszej szkoły zakwalifikowali się poprzez eliminacje wojewódzkie, które w tym roku zostały zorganizowane i przeprowadzone przez LZS Lublin, ZSZ nr 2 w Dęblinie w „Wyspie Wisła” i naszej szkole.

Celem tej imprezy jest:

  • promocja regionu Karpat,
  • rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną,
  • upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej,
  • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dorobku kulturowego wybranego kraju w danym roku.

W roku bieżącym, jednym z celów olimpiady wojewódzkiej, było uświetnienie jubileuszu   50-lecia ZSZ nr 2 w Dęblinie.

Organizatorem na szczeblu centralnym byli:

  • Krajowe Zrzeszenie LZS,
  • Komisja Turystyki przy Radzie Głównej KZ LZS,
  • Małopolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie

Finał centralny obejmował przeprowadzenie eliminacji:

a) pisemnych, na które składają się:

1. zestaw krajoznawczy,

2. zestaw topograficzny,

3. udzielanie pierwszej pomocy,

b) praktycznych w terenie obejmujących:

1. marsz na orientację, którego trasa wyniosła w tym roku ok. 8 km

Zestaw krajoznawczy składał się z 60 pytań obejmujących:

  • wiedzę o Unii Europejskiej,
  • wiedzę o walorach krajoznawczych Polski i Karpat,
  • wiedzę o Finlandii, jej historii i walorach turystyczno-krajoznawczych.

Zestaw topograficzny składał się z 10 pytań, a udzielania pierwszej pomocy z 4 pytań.

Do ścisłego finału kwalifikowało się 6 osób z największą liczbą punktów.

W tym roku do Zakopanego pojechali po raz pierwszy uczniowie z klas pierwszych hotelarskich: Katarzyna Ciołek, Marta Pawelec i Kacper Pierzchała (I TH4);Natalia Dziechciarz, Agata Krogul i Zuzanna Gajdzińska (I TH5) oraz uczniowie klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego i Technikum Hotelarskiego. Wśród tych uczniów po raz trzeci pojechały dziewczęta, które zawsze wykazują się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną: Katarzyna Cienkowska, Beata Walasek i Magda Witek oraz Jakub Błażejczyk, który także w zeszłym roku uczestniczył w tej imprezie z bardzo pozytywnym rezultatem.

W tym roku zadebiutowały również dziewczęta z kl. III TH – Patrycja Majsterek, Natalia Piskała, Natalia Prysiażniuk i Klaudia Szymczak. Wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. Wykazali się dużą wiedzą z wyżej wymienionego zakresu materiału pisemnego i dali z siebie wszystko, aby pokonać trasę marszu na orientację, która miała charakter gry miejskiej z wykorzystaniem busoli oraz planu miasta. Bezbłędne pokonanie trasy oznaczało odnalezienie przez uczestnika wszystkich punktów opisanych w zadaniu, wyznaczenie na tej podstawie trasy i pokonanie jej w wyznaczonym limicie czasu (3 godziny).

Nasz powiat reprezentowany był także przez uczniów z ZS im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Razem reprezentanci obu szkół stworzyli dobry team. Województwo lubelskie reprezentowała także drużyna ze Stoczka Łukowskiego.

W olimpiadzie wzięli udział zawodnicy reprezentujący 29 powiatów z 10 województw w liczbie 150 osób.

Nasi zawodnicy reprezentujący powiat rycki – Katarzyna Cienkowska, Zuzanna Gajdzińska, Beata Walasek, Jakub Błażejczyk – w kategorii powiatów zajęli IX miejsce z sumą 416 pkt, a w kategorii województw stanęliśmy na podium zajmując III miejsce.

Województwo lubelskie zostało także nagrodzone pucharem za najliczniejszą reprezentację (27 osób).

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Hanna Warowna