ZSZ nr 2 nie zapomina o bezdomnych w Puławach

 W ostatnim tygodniu przed feriami w szkole została przeprowadzona pośród nauczycieli i uczniów zbiórka konserw i innej żywności o długim terminie przydatności dla bezdomnych mężczyzn ze schroniska w Puławach. Najwięcej darów przekazały ex aequo klasy II TEO oraz III TEH.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę, a tym samym za okazane przez Was serce.

Iwona Czerwińska

Daria Madejska