TECHNIK EKONOMISTA

 

Nauczane przedmioty:

Przedmioty ogólnokształcące: Ekonomista to nie matematyk! Wystarczą 4 umiejętności: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zakres materiału jak w każdej innej szkole średniej.

Nasza szkoła daje możliwość nauki dwóch spośród trzech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka hiszpańskiego.

Przedmioty zawodowe: przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, rachunkowość finansowa, język angielski zawodowy, działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, biuro rachunkowe, pracownia ekonomiczna.

W trakcie nauki w technikum ekonomicznym będziesz zdawał dwa egzaminy zawodowe tzw. kwalifikacje.

DROGA DO UZYSKANIA ZAWODU TECHNKA EKONOMISTY:

1. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. (czerwiec, klasa II)

2. Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości. (styczeń, klasa IV)

3. Ukończenie technikum.

4. Uzyskanie dyplomu.

Po każdym egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

 Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie:

 • zajęć w szkolnej pracowni ekonomicznej,
 • praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (2 tygodnie w klasie II, 4 tygodnie w klasie III),
 • dodatkowych staży organizowanych w ramach projektów unijnych.

 Podczas nauki w technikum ekonomicznym nauczysz się:

 • posługiwać się pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • stosować zasady rachunku ekonomicznego,
 • obsługiwać współczesne urządzenia techniki biurowej,
 • obsługiwać programy kadrowo-płacowe, magazynowo-zaopatrzeniowe, obsługi komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługi systemu finansowo – księgowego,
 • sporządzać różne dokumenty finansowo-księgowe i sprawozdania finansowe,
 • wykonywać rozliczenia „wewnętrzne” i „zewnętrzne” wynikające
  z prowadzonej działalności
 • sporządzać plany działalności gospodarczej,
 • obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • stosować zasady rachunkowości w różnego typu jednostkach
  i instytucjach,
 • obliczać zobowiązania podatkowe.

Nasi uczniowie są świetnie przygotowani do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – w szkole uczą się tego prowadząc firmy symulacyjne oraz szkolny sklepik.

 Profil ten:

 • przeznaczony jest dla osób sumiennych i zdyscyplinowanych oraz posiadających umiejętności organizatorskie,
 • wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z ekonomią
  i prawem,
 • przygotuje cię do egzaminu maturalnego i zawodowego,
 • umożliwi Ci osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie, dającym możliwość swobodnego funkcjonowania na rynku pracy
  w kraju i zagranicą.

 Perspektywy zatrudnienia:

 • banki, instytucje finansowe,
 • sekretariaty – asystent prezesa, dyrektora,
 • biura rachunkowe,
 • agencje ubezpieczeniowe,
 • instytucje samorządu terytorialnego – urzędy miasta, gminy,
 • różne stanowiska pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania,
 • samodzielne prowadzenie firmy.

 Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, logistyka.