TECHNIK HOTELARSTWA

Nauczane przedmioty:

Przedmioty ogólnokształcące w technikum są takie same jak w Liceum Ogólnokształcącym. Nasza szkoła daje możliwość nauki dwóch spośród trzech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka hiszpańskiego.

Przedmioty zawodowe: organizacja pracy w hotelarstwie, działalność recepcji, usługi żywieniowe w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, techniki pracy w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, język obcy w hotelarstwie.

W trakcie nauki w technikum hotelarskim będziesz zdawał dwa egzaminy zawodowe tzw. kwalifikacje.

DROGA DO UZYSKANIA ZAWODU TECHNKA HOTELARSTWA:

1. Kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji. (czerwiec, klasa II)

2. Kwalifikacja T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. (styczeń, klasa IV)

3. Ukończenie technikum.

4. Uzyskanie dyplomu.

Po każdym egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie:

 • zajęć w szkolnej pracowni hotelarskiej,
 • praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (4 tygodnie w klasie II, 4 tygodnie w klasie III),
 • dodatkowych staży organizowanych w ramach projektów unijnych.

Podczas nauki w technikum hotelarskim uczeń zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,
 • rezerwowanie i realizacja usług hotelarskich i dodatkowych,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 • przygotowanie i realizacja zamówień na usługi hotelarskie (np. przygotowanie jednostek mieszkalnych, przygotowanie śniadań w obiektach hotelowych, itp.)
 • organizowanie i oferowanie usług dodatkowych: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA.

Profil ten:

 • przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pracą w hotelach oraz turystyką,
 • wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z nauką języków obcych, turystyką i hotelarstwem,
 • przygotuje cię do egzaminu maturalnego i zawodowego,
 • umożliwi Ci osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie, dającym możliwość swobodnego funkcjonowania na rynku pracy w kraju
  i zagranicą.

Ukończenie technikum i zdanie matury daje si możliwość studiowania na każdej uczelni. Ułatwia studiowanie na kierunkach takich jak:

 • gospodarka turystyczna,
 • turystyka i rekreacja,
 • filologia,
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • Po ukończeniu technikum możesz:
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich
 • lub podjąć pracę w obiektach bazy noclegowej, takich jak:
 • hotele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska, domy wycieczkowe oraz ruchoma baza noclegowa (żegluga morska, lotnicza, koleje),
 • recepcja, część parterowa hotelu oraz część mieszkalna,
 • hotelowy dział gastronomiczny.