TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Nauczane przedmioty:

Przedmioty ogólnokształcące w technikum są takie same jak w Liceum Ogólnokształcącym. Nasza szkoła daje możliwość nauki dwóch spośród trzech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka hiszpańskiego.

Przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w reklamie, język angielski zawodowy, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, działalność gospodarcza w reklamie, organizacja i techniki reklamy

W trakcie nauki w technikum hotelarskim będziesz zdawał dwa egzaminy zawodowe tzw. kwalifikacje.

DROGA DO UZYSKANIA ZAWODU TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY:

 1. Kwalifikacja A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych (czerwiec, klasa II)
 2. Kwalifikacja A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (styczeń, klasa IV)
 3. Ukończenie technikum.
 4. Uzyskanie dyplomu.

Po każdym egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie:

 • zajęć w szkolnej pracowni ekonomicznej,
 • praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (4 tygodnie w klasie III),
 • dodatkowych staży organizowanych w ramach projektów unijnych.

Podczas nauki w technikum organizacji reklamy nauczysz się:

 • pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
 • dobierać środki i nośniki reklamy,
 • stosować różnorodne techniki reklamowe,
 • stosować sprzęt i materiały wykorzystywane w reklamie,
 • organizować działania promocyjne przedsiębiorstwa,
 • organizować działalność wystawienniczą.

Profil ten:

 • przeznaczony jest dla osób kreatywnych, twórczych, mających wiele pomysłów, chcących je realizować, lubiących kontakt z innymi ludźmi i pracę zespołową oraz otwartych na innowacje techniczne i technologiczne,
 • wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z reklamą i marketingiem oraz uzdolnieniach plastycznych,
 • przygotuje cię do egzaminu maturalnego i zawodowego,
 • umożliwi Ci osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie, dającym możliwość swobodnego funkcjonowania na rynku pracy w kraju i zagranicą.

Technik organizacji reklamy znajdzie zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych i public relations,
 • działach marketingu i promocji,
 • studiach graficznych,
 • agencjach ds. kształtowania opinii publicznej,
 • działach promocji środków masowego przekazu.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach związanych z reklamą.