TECHNIK HANDLOWIEC

Nauczane przedmioty:

Przedmioty ogólnokształcące w technikum są takie same jak w Liceum Ogólnokształcącym. Nasza szkoła daje możliwość nauki dwóch spośród trzech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka hiszpańskiego.

Przedmioty zawodowe: towar jako przedmiot handlu, organizacja i techniki sprzedaży, obsługa klientów, podstawy ekonomii, marketing w działalności handlowej, przedsiębiorca w handlu, język angielski zawodowy, sprzedaż towarów.

W trakcie nauki w technikum hotelarskim będziesz zdawał dwa egzaminy zawodowe tzw. kwalifikacje.

DROGA DO UZYSKANIA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC:

1. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży (czerwiec, klasa III)

2. Kwalifikacja A.27. Prowadzenie działalności handlowej (styczeń, klasa IV)

3. Ukończenie technikum.

4. Uzyskanie dyplomu.

Po każdym egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

 Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie:

 • zajęć w szkolnej pracowni ekonomicznej,
 • praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą,
 • dodatkowych staży organizowanych w ramach projektów unijnych.
 • Podczas nauki w technikum handlowym nauczysz się:
 • organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
 • analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
 • identyfikować bariery występujące w handlu,
 • analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług;
 • organizować i prowadzić działania reklamowe,
 • określać zasady i formy marketingu,
 • księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki,
 • prowadzić negocjacje handlowe,
 • określać koszty działalności handlowej.

Nasi uczniowie są świetnie przygotowani do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – w szkole uczą się tego prowadząc firmy symulacyjne oraz szkolny sklepik.

Profil ten:

 • przeznaczony jest dla osób kreatywnych, twórczych, mających wiele pomysłów, chcących je realizować oraz lubiących kontakt z innymi ludźmi i pracę zespołową,
 • wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i marketingiem,
 • przygotuje cię do egzaminu maturalnego i zawodowego,
 • umożliwi Ci osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie, dającym możliwość swobodnego funkcjonowania na rynku pracy w kraju i zagranicą.
 • technik handlowiec znajdzie zatrudnienie w:
 • działach handlowych podmiotów gospodarczych,
 • firmach handlowych,
 • agencjach reklamowych,
 • może także samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą w branży handlowo-marketingowej.

 Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, reklama.