TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Nauczane przedmioty:

Przedmioty ogólnokształcące w technikum są takie same jak w Liceum Ogólnokształcącym. Nasza szkoła daje możliwość nauki dwóch spośród trzech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka hiszpańskiego.

Przedmioty zawodowe: wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gospodarstwie, działalność gospodarcza w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, język angielski w gastronomii, zasady żywienia, organizacja produkcji gastronomicznej, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, obsługa klientów w gastronomii.

W trakcie nauki w technikum hotelarskim będziesz zdawał dwa egzaminy zawodowe tzw. kwalifikacje.

DROGA DO UZYSKANIA ZAWODU TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

1. Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów (czerwiec, klasa III)

2. Kwalifikacja Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (styczeń, klasa IV)

3. Ukończenie technikum.

4. Uzyskanie dyplomu.

Po każdym egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie:

 • zajęć w szkolnej pracowni gastronomicznej,
 • praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (4 tygodnie w klasie III),
 • dodatkowych staży organizowanych w ramach projektów unijnych.
 • Podczas nauki w technikum żywienia i usług gastronomicznych nauczysz się:
 • sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • założyć, prowadzić i zarządzać własną działalnością gastronomiczną bez potrzeby „kuchennych rewolucji”,
 • obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny,
 • zorganizować i przygotować różnorodne imprezy okolicznościowe np. wesela, bankiety,
 • prawidłowego i estetycznego podawania dań oraz projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych.
 • kultury obsługi konsumenta.

Profil ten:

 • przeznaczony jest dla osób kreatywnych, lubiących kontakt z innymi ludźmi i pracę zespołową oraz tych którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania kulinarne,
 • wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z gastronomią i prowadzeniem własnej działalności gastronomicznej,
 • przygotuje Cię do egzaminu maturalnego i zawodowego,
 • umożliwi Ci osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie, dającym możliwość swobodnego funkcjonowania na rynku pracy w kraju i zagranicą.

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie m.in. w:

 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności,
 • wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
 • na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych,
 • organizacjach ochrony konsumenta,
 • może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: żywienie człowieka, dietetyka, biotechnologia itp.