KUCHARZ

Kucharz to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 W trakcie nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie kucharz będziesz zdawał jeden egzamin zawodowy tzw. kwalifikację:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów. (czerwiec, klasa III)

Po egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

 Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie:

 • zajęć w szkolnej pracowni gastronomicznej i warsztatach szkolnych,
 • zajęć praktycznych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

 Podczas nauki w zawodzie kucharz poznasz zasady:

 • sporządzania potraw i napojów,
 • przechowywania żywności,
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 Zawód ten:

 • jest przeznaczony dla osób kreatywnych, które chcą pracę zawodową połączyć z pasją gotowania,
 • wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z gastronomią
  i prowadzeniem własnej działalności gastronomicznej.

 Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

 • w restauracjach, kawiarniach,
 • zakładach gastronomicznych,
 • punktach małej gastronomii,
 • może także prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • pisać książki kucharskie i gotować przed kamerą:)

 Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę na kursach kwalifikacyjnych lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.