FRYZJER

Usługi fryzjerskie są bardzo popularne i korzysta z nich większa część społeczeństwa. Jest to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się branża fryzjersko - kosmetyczna stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 W trakcie nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie fryzjer będziesz zdawał jeden egzamin zawodowy tzw. kwalifikację:

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. (czerwiec, klasa III)

Po egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

 Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie:

 • praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

 Podczas nauki w zawodzie fryzjer nauczysz się:

 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry i włosów,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i zarostu,
 • czesania i stylizacji fryzur,
 • wykonywania strzyżenia i zabiegów trwałego ondulowania,
 • farbowania lub rozjaśniania włosów, odrostów oraz zarostu,
 • organizowanie salonu fryzjerskiego i stanowiska pracy.

Zawód ten:

 • jest przeznaczony dla osób kreatywnych, które chcą od podstaw nauczyć się sztuki fryzjerskiej,
 • wybierają uczniowie o zainteresowaniach artystycznych.

 Po ukończeniu Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie fryzjer możesz:

 • prowadzić własną działalność gospodarczą
 • lub podjąć pracę w:
 • zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego,
 • salonach piękności,
 • studiach metamorfozy.

Kandydat na ucznia tej klasy powinien samodzielnie zapewnić sobie praktykę zawodową lub zwrócić się o pomoc do cechu.

Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę na kursach kwalifikacyjnych lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.