MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się branża motoryzacyjna stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 W trakcie nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będziesz zdawał jeden egzamin zawodowy tzw. kwalifikację:

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów samochodowych. (czerwiec, klasa III)

Po egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

 Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu u pracodawcy. Uczniowie zostają zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym otrzymują comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki wlicza się do stażu pracy. Teoretyczne przedmioty realizowane są w szkole.

 Podczas nauki nauczysz się:

 • dbać o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych Ci przez klientów,
 • wykonywać obsługę, naprawy i konserwacje samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i autokarów osobowych, ciągników rolniczych
  i drogowych oraz pojazdów jednośladowych.

 Zawód ten:

 • wybierają osoby posiadające zdolności manualne i techniczne, które chcą poznać nowe rozwiązania techniczne w motoryzacji
 • jest przeznaczony dla osób o zainteresowaniach związanych z motoryzacją.

 Mechanik pojazdów samochodowych może pracować w:

 • fabrykach samochodów
 • służbach technicznych obsługi pojazdów
 • dużych firmach transportowych, zakładach usługowo - naprawczych,
 • serwisach fabrycznych firm samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów itd.

Może też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

Kandydat na ucznia tej klasy powinien samodzielnie zapewnić sobie praktykę zawodową lub zwrócić się o pomoc do cechu.

Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę na kursach kwalifikacyjnych lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.