Dokumenty dotyczące wycieczki szkolnej

Regulamin wycieczek szkolnych

reg_wyc.doc

Karta wycieczki

załącznik
nr 1

Oświadczenie kierownika wycieczki

załącznik
nr 2

Oświadczenie opiekunów wycieczki

załącznik
nr 3

Lista uczestników wycieczki

załącznik
nr 4

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział ucznia w wycieczce szkolnej

załącznik
nr 5

Regulamin wycieczki

załącznik
nr 6

Regulamin wycieczki kilkudniowej

załącznik
nr 7

Rozliczenie wycieczki

załącznik
nr 8

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne

załącznik
nr 9