PIERWSZA   PRACA -  PIERWSZE PIENIĄDZE

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie w okresie od 1 maja 2013 roku do 30 września 2013 roku  realizował projekt „Staż zawodowy kluczem do kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W czasie trwania projektu,  szkoła zorganizowała staż dla 90 uczniów techników: ekonomicznego,  hotelarskiego i gastronomicznego. Młodzież odbywała staże  w instytucjach państwowych i prywatnych (w Dęblinie, Rykach i okolicy, Puławach, Kozienicach, Kazimierzu Dolnym, Puławach  i Warszawie).

Staże realizowane były  w terminach: od 01.07.2013r. do 26.07.2013r., od 22.07.2013 r. do 16.08.2013 r. oraz od 29.07.2013r.do 23.08.2013r.  Każdy uczeń odbył czterotygodniowy staż zawodowy zgodnie kierunkiem kształcenia.

Uczniom biorącym udział w projekcie  zapewniono wyżywienie, dojazd do miejsca pracy oraz - w przypadku staży wyjazdowych  w Warszawie lub Kazimierzu Dolnym - zakwaterowanie i opiekę pedagogiczną.

W miejscu odbywania stażu, uczniami opiekowali się wyznaczeni przez pracodawców opiekunowie, którzy służyli im radą,  pomagali zdobyć doświadczenie i przygotować się do rozpoczęcia własnej kariery zawodowej.

Po przepracowaniu co najmniej 152 godzin każdy uczeń otrzymał zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego oraz stypendium w wysokości 1500 zł.

Z relacji uczniów wynika, że pierwsze dni były trochę nerwowe, spowodowane głównie niepokojem  czy podołają wyzwaniu i jak zostaną  przyjęci przez innych pracowników.  Jednak każdy kolejny dzień pokazywał, że obawy te były bezpodstawne.

Z kolei pracodawcy,  u których odbywały się staże podkreślają, że jest to bardzo ważna i potrzebna forma zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczniów. Ich zdaniem , udział uczniów w projekcie zwiększył ich szanse na przyszłe zatrudnienie.

Anna Wąsik


Projekt „Praktyka czyni mistrza – czas na staż” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego