RÓWNY START DO KARIERY - projekt EFS

Od  października w naszej szkole jest realizowany unijny projekt „Równy start do kariery”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów z Technikum Gastronomicznego, Hotelarskiego i Ekonomicznego.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pojawiających się w trakcie procesu kształcenia z matematyki, języków obcych i przedmiotów zawodowych, ukształtowanie umiejętności walki ze stresem i zmęczeniem związanym z pracą umysłową, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy, podwyższenie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego porozumiewania się w języku polskim i obcym oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Dokumenty do pobrania w menu PROJEKT EFS

W ramach projektu realizowane są dodatkowe nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia wyrównawcze z :

 • matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedmiotów zawodowych – gastronomicznych i  ekonomicznych,
 • zajęcia pedagogiczno – sportowe w Spale (zajęcia wyjazdowe),
 • zajęcia pedagogiczno  sportowe w Tatrach (zajęcia wyjazdowe).

Zajęcia dodatkowe z:

 • księgowości komputerowej,
 • z zakresu pracy w zawodzie kelner,
 • z zakresu pracy w zawodzie barman,
 • praktyki zawodowe.

Zajęcia dodatkowe:

 • rozwijające umiejętności w zakresie ICT,
 • z przedsiębiorczości ,
 • rozwijające  zainteresowania dziennikarskie,
 • kształtujące umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.