Zajęcia unijne

Od października 2010 r. w naszej szkole realizowany jest  unijny projekt „Równy start do kariery”. Udział w nim biorą uczniowie z Technikum Ekonomicznego, Hotelarskiego i Gastronomicznego. Projekt ten umożliwia udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, języków obcych oraz przedmiotów zawodowych. Umożliwia on zwiększenie poziomu wiedzy oraz szans na pomyślne zdanie matury i egzaminu zawodowego.

Do późnych godzin szkoła tętni życiem, gdyż zajęcia organizowane są po lekcjach oraz w czasie ferii zimowych. Trwają około 3 godzin lekcyjnych. Oczywiście szkoła nie pozwoli by uczniowie,  którzy  biorą udział w zajęciach, byli głodni. Zapewnia wyśmienity posiłek, który regeneruje siły i pobudza do myślenia. Poprzez udział w zajęciach uczniowie kształcą się, nabywają dodatkowe umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje zawodowe, które ułatwiają wejście na rynek pracy. Praca w grupie sprzyja nauce, uczymy się współpracy w zakresie podejmowania decyzji. Dodatkowym atutem dla uczestników zajęć jest wyposażenie w bezpłatne podręczniki i materiały biurowe, elektroniczne nośniki informacji. Nie tylko poprawia się wiedza uczestników projektu. Również szkoła dzięki realizacji zajęć „wzbogaciła się” o dodatkowe 2 tablice interaktywne wraz z zestawem multimedialnym, które  zostały zakupione i zamontowane.

W ramach projektu realizowane są dodatkowe nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne:

-zajęcia wyrównawcze z: matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedmiotów zawodowych – gastronomicznych i  ekonomicznych,

-zajęcia pedagogiczno – sportowe w Spale (zajęcia wyjazdowe),

- zajęcia pedagogiczno  sportowe w Tatrach (zajęcia wyjazdowe),

-zajęcia dodatkowe:

  • z księgowości komputerowej,
  • zakresu pracy w zawodzie kelner,
  • zakresu pracy w zawodzie barman,
  • rozwijające umiejętności w zakresie ICT,
  • z przedsiębiorczości ,
  • rozwijające  zainteresowania dziennikarskie,
  • kształtujące umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
  • praktyki zawodowe

„Równy start do kariery” organizuje w drugim tygodniu ferii zimowych atrakcyjny wyjazd w Tatry (na tydzień, BEZPŁATNIE!!!) dla uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych. Oferta wyjazdu obejmuje przejazd , zakwaterowanie oraz wyżywienie przez cały okres pobytu. Dodatkową atrakcją będzie nauka jazdy na nartach, koszty związane z wypożyczeniem sprzętu również będą finansowane z funduszy unijnych.

Dzięki dodatkowym umiejętnościom zdobytym na zajęciach z zakresu pracy KELNER, BARMAN uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie tych zawodów, co ułatwi podjecie takiej pracy.

Kursy będą prowadzone przez profesjonalnych sommelierów. Dzięki tym zajęciom do pracowni gastronomicznej trafi nowy,  profesjonalny sprzęt barmański.

By moc wziąć udział w tych przedsięwzięciach, należy wypełnić deklaracje uczestnictwa i złożyć je w pokoju biura projektu w naszej szkole.