Rekrutacja uczniów na zajęcia w ramach "Festiwalu nauki"

W dniach od 18 lutego do 24 lutego 2011r. odbędzie się rekrutacja uczniów do zajęć „Festiwal nauki” realizowanych w ramach projektu „Równy start do kariery – program rozwojowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

Zainteresowani uczniowie powinni zgłaszać się do nauczycieli realizujących następujące zajęcia lub do pokoju nr 2 (kasa):

1.       „Chiliderki” – p. Hanna Warowna

2.       „Projektowanie i wykonanie zieleni wokół boiska” – p. Dariusz Piwoński

3.       „Sport w obiektywie” – p. Robert Pataj

4.       „Matematyka nocą” – p. Marta Cybula

5.       „Zostań młodym naukowcem” – p. Anna Niedźwiecka

6.       „Turystyka w regionie” – p. Ewa Kania

7.       „Mało znana historia Dęblina” – p. Joanna Pardo

8.       „Zwyczaje i tradycje ludowe w regionie” – p. Joanna Pardo

9.       „Bliżej świata” – p. Aleksandra Wiśniewska

Zajęcia będą realizowane od marca do maja 2011r. w wymiarze 20 godz.